Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : craquelure prématurée

Définition

craquelure* se manifestant durant le processus de dessication.

Code grammaire : F

Contexte

Les craquelures qui se produisent pendant le processus de dessication ont été appelées craquelures prématurées. (MANU-C, (1939) : 158)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


craquelure prématurée "est un type de" craquelure

Synonyme : craquelure anglaise

Code grammaire : F

Contexte

Les craquelures prématurées sont tellement fréquentes dans la peinture anglaise de l'époque qu'on les appelle parfois craquelures anglaises. (MAR1-C, 1967 : 136)

Synonyme : craquelure de couleur

Code grammaire : F

Contexte

Comme leur nom l'indique, à la différence des craquelures d'âge (ou de préparation) (...), les craquelures prématurées ou de couleur, dues à des difficultés de séchage apparaissent très tôt après la fin du processus créateur et n'affectent que la ou les couches colorées, à l'exclusion de la préparation, sur laquelle elles glissent (...). (BERG-C, 1990 : 196)

Synonyme : craquelure de séchage

Code grammaire : F

Contexte

Autrefois complètement masqué par un mastic général et un repeint sur l'ensemble du fond bleu, le réseau de craquelures de séchage avait déjà gêné nos prédécesseurs. (BERG-C, 1990 : 240)

NEERLANDAIS

Terme : jeugdcraquelure

Définition

de craquelure* die gedurende het drogen van het schilderij ontstaat.

Code grammaire : F

Contexte

Men kan ook van late en vroege craquelure spreken. Daar de vroege scheuren in een nog week, elastisch materiaal ontstaan, zijn zij in het algemeen grover en grooter dan de late, die in een broze, harde (uitgedroogde) stof te voorschijn komen. Hieruit volgt, dat de jeugdcraquelure breed, de late relatief smal is. (VAND-D, 1935 : 233)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


jeugdcraquelure "is een type van" craquelure (1)

Synonyme : jeugdbarst

Code grammaire : M

Note

Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen. (MAR1-C, 1967 : 575)

Synonyme : vroege barst

Code grammaire : M

Contexte

Deze vroege barst komt dus plaatselijk voor in tegenstelling tot de craquelure, die veroorzaakt wordt door ondergrond en plamuur, dat over het geheele schilderij, in ieder geval onafhankelijk van de penseelstreek, voorkomt. (VAND-D, 1935 : 242)

Synonyme : vroege craquelure

Code grammaire : F

Contexte

(...) Dit in tegenstelling tot de craquelures, die gedurende het drogen van het schilderij, en in verband daarmee, ontstaan en die men dan "jeugd" verschijnselen zou kunnen noemen. Men kan ook van late en vroege craquelure spreken. (VAND-D, 1935 : 233)

Synonyme : vroegtijdige barst

Code grammaire : M

Contexte

Naar de vermelde oorzaken kunnen we de barsten indeelen in deze, die als normaal verouderingsverschijnsel optreden, d.z. de ouderdomsbarsten, en in die welke ontstaan door gebruik van slecht materiaal of door een verkeerde schildertechniek, d.z. de vroegtijdige barsten. (BON1-C, (1943) : 71)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite