Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : effritement

Définition

désagrégation* de la surface du vernis devenant friable et se réduisant peu à peu en poussière.

Code grammaire : M

Contexte

Effritement : désagrégation de la surface d'un feuil qui devient friable et se réduit peu à peu en poussière. (BEGU-B, 1979 : 408)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


effritement "est un type de" désagrégation

Synonyme : désagrégation complète

Code grammaire : F

Contexte

Le vernis peut être pulvérulent ou fariné : il se réduit en poudre, c'est le résultat de sa désagrégation complète. (LACL-B, 1979 : 1561)

Synonyme : désagrégation profonde

Code grammaire : F

Contexte

Le portrait d'homme par Rembrandt (Ermitage, inv. nø751) est entré aux ateliers de restauration de l'Ermitage en 1955, avec une désagrégation profonde du vernis sur toute la surface du tableau. (ILTS-C, 1963 : 4)

Synonyme : farinage

Code grammaire : M

Contexte

D'autres phénomènes majeurs, tels le farinage (pulvérulence du vernis), le chanci (perte de transparence par microfissuration), le faïençage (fin réseau de fissures à la surface de la couche picturale,(...). (REST-D, (s.d.) : fiche d'application 73)

Synonyme : poudrage

Code grammaire : M

Contexte

Le farinage, que l'on nomme aussi parfois poudrage, est le résultat d'un phénomène interne, dépendant du système de peinture, mais celui-ci est fortement accentué par les conditions d'exposition et de manipulation, surtout à l'extérieur frottement, pluie, vent, ruissellement, etc. (BEGU-B, 1980 : 440)

Synonyme : pulvérulence (1)

Code grammaire : F

Contexte

Le vernis peut présenter (...) - un farinage : pulvérulence fréquente des vernis anciens déjà amincis, dus à une perte de cohésion des éléments constitutifs. (sic) (EMIL-C, 1976 : 49)

NEERLANDAIS

Terme : diepgaand verval

Définition

het verval* van de vernis die eerst bros en dan geleidelijk aan een fijn wit poeder wordt.

Code grammaire : N

Contexte

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen verval dat kan worden verholpen door een vluchtige reparatie en meer diepgaand verval, dat tot het gebied van de echte restauratie behoort. (DELA-C, 1985 : 336)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


diepgaand verval "is een type van" verval

Synonyme : ingrijpend verval

Code grammaire : N

Contexte

De gegevens over de instandhouding van schilderijen in de 18e eeuw zijn schaars en eerst in de 19e eeuw kwam dit begrip systematisch tot ontwikkeling. Niet alleen was de aanleiding daartoe het feit, dat de stukken er minder goed uitzagen, doch ook tekenen van meer ingrijpend verval zullen daartoe ongetwijfeld geleid hebben. De passende eerbied, die men uiteraard voor kunstwerken had, verklaart evenwel, dat men in het algemeen terugdeinsden voor een bewerking, die het uiterlijk van het schilderij ernstig beïnvloedde. (DEW1-D, 1939 : 3)

Synonyme : verpulveren

Code grammaire : VB

Contexte

Geleidelijk wordt het dunne vlies, dat de vernis bedekt, meer en meer grijs. De hars verliest zijn weerstand. Ten slotte verpulvert de hars. (DELA-C, 1985 : 340)

Note

- Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen (MAR1-C, 1967 : 604)- De term "verpulveren" (VB) wordt als equivalent beschouwd van de term "diepgaand verval" (N).


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite