Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : faïençage

Définition

défectuosité du vernis se traduisant par l'apparition d'un fin réseau de fissures, localisé à la surface de celui-ci.

Code grammaire : M

Contexte

D'autres phénomènes majeurs, tels le farinage (pulvérulence du vernis), le chanci (perte de transparence par microfissuration du vernis), le faïençage (fin réseau de fissures à la surface de la couche picturale), les craquelures, rayures et embus (absorption ponctuelle du vernis par la couche picturale) entraînent des allégements ou des dévernissages complets. (REST-D, (s.d.) : fiche d'application 73)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels

Synonyme : craquelé

Code grammaire : M

Contexte

(...), des craquelures, celles-ci pouvant avoir la forme d'un fin réseau n'affectant pas le feuil en profondeur (c'est le faïençage ou craquelé) (...). (BEGU-B, 1979 : 338)

NEERLANDAIS

Terme : net van fijne barstjes

Définition

het barstennet* bestaande uit zeer kleine barstjes die in de vernislaag gelokaliseerd zijn en die dus niet in de verflaag doorlopen.

Code grammaire : N

Contexte

Wanneer een vernis uitsluitend bestaat uit een harslaag, die in de loop der tijden haar samenhang heeft verloren, d.w.z. door een net van fijne barstjes wordt doorsneden en zeer bros is geworden, dan kan deze, gelijk aan het slot in het eerste deel van het artikel reeds werd gezegd, met een oplosmiddel worden afgenomen. (DEW1-D, 1939 : 5)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels

Synonyme : net van haarfijne barsten

Code grammaire : N

Contexte

Een vernislaag op schilderijen, welke in het algemeen bestaat uit een dunne laag mastiek-hars (...) vergeelt en krijgt een net van haarfijne barsten, waardoor de samenhang geheel verloren gaat. (DEWL-C, 1928 : 136)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite