Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : matité

Définition

état mat de la surface irrégulière à cause d'une absorption irrégulière ou d' une pose irrégulière.

Code grammaire : F

Contexte

- (...) le vernis sur "le Pélerinage" atteignait 100 microns d'épaisseur (analyse du Laboratoire de Recherche des Musées de France); celui-ci a jauni par simple oxydation de la résine mastic en présence de fer (toujours contenu dans les pigments utilisés et responsable de la formation de sels complexes) et de protéines (aussi très souvent présentes dans la colle de peau posée soit sur la toile, soit entre les couches de vernis pour pallier des embus, matités dus à des différences d'absorption du vernis mais responsables de la formation de composés azotés). (sic) (BERG-C, 1990 : 136)- Matité : distribution irrégulière due :- à une absorption irrégulière = embu (la matité correspond à une forme sous-jacente)- à une pose irrégulière (ex. = traces de brosse visibles). (BER3-D, 1986 : 117)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


matité "peut être" embu

NEERLANDAIS

Terme : dof worden (1)

Définition

een matte en onregelmatige oppervlakte krijgen door een abnormale absorptie of een ongepaste aanbrenging van de vernis.

Code grammaire : VB

Contexte

Anderzijds kende men reeds vroeg het gebruik van oplossingen van harssoorten in vluchtige oliën, die gebruikt werden in de zin van de hedendaagse 'retoucheer-vernis' en die dus geen andere taak hadden dan om dof geworden gedeelten in de schildering tijdelijk helder te maken. (SWIL-B,1987 : 202)

Note

De term "dof worden" (VB) wordt als equivalent beschouwd van de term "matité" (F).

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


dof worden (1) "kan gelijk zijn aan" inschieting

Synonyme : mat worden (1)

Code grammaire : N

Note

De term "mat worden" werd als synoniem voorgesteld voor "dof worden" door de vakspecialist Mevr. de Maeyer.

Synonyme : verdoffing

Code grammaire : F

Contexte

In de loop van de polymerisatie ondergaat de oliefilm samentrekkingen die weinig gepolymeriseerde, nog vloeibare kleine moleculen verdrijven naar de grensvlakken. Naar beneden toe is dat de aangrenzende onderliggende laag, naar boven toe is dit schilderoppervlak. Dit verschijnsel is samentrekking (synaeresis) geheten. De migratie naar onderen komt de hechting tussen de twee lagen ten goede maar wanneer ze te uitgesproken is kan een inschieting (verdoffing) optreden. (MAS3-C, 1993 : 4)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite