Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : moisissure

Définition

altération du vernis provoquée par le développement de végétations cryptogamiques sur le vernis.

Code grammaire : F

Contexte

Bon nombre de matériaux d'origine animale ou végétale se prêtent bel et bien à la prolifération de cultures parasitaires de micro-organismes, communément désignées par moisissures ou champignons. (MAR1-C, 1967 : 123)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels

Synonyme : champignons

Code grammaire : M

Contexte

Bon nombre de matériaux d'origine animale ou végétale se prêtent bel et bien à la prolifération de cultures parasitaires de micro-organismes, communément désignées par moisissures ou champignons. (MAR1-C, 1967 : 123)

Synonyme : encrassement biologique

Code grammaire : M

Contexte

La moisissure est en elle-même l'altération d'une substance organique, provoquée par le développement de végétations cryptogamiques. Elle précède souvent la décomposition. Elle se manifeste sous la forme de taches mousseuses veloutées, de teinte blanchâtre, rose ou verdâtre. On nomme encore la moisissure encrassement biologique. (BEGU-B, 1981 : 831)

NEERLANDAIS

Terme : schimmel

Définition

de cryptogamen die aan de vernisoppervlakte voorkomen.

Code grammaire : M

Contexte

Tot begin februari werd werk gemaakt van het wegnemen van de schimmel en van de vervuilde vernislagen, van het fixeren van de afschilferingen met een mengsel van terpentijn en was, en van de retouches. (AERT-C, (s.d.) : 107)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels

Synonyme : bederf

Code grammaire : N

Contexte

Vernist nooit op een vochtigen dag, dus bij regen of mist, evenmin in den zomer bij broeierig weder, op zulk een dag is het vochtgehalte in de atmosfeer heel wat grooter dan op een kouden winterdag. Vocht in of onder vernis bergt in zich de kiem tot bederf. (ROEL-C, 1942 : 8)

Synonyme : schimmelinfectie

Code grammaire : F

Contexte

De plotselinge uitbarsting van een schimmelinfectie of het constateren van een actieve insektenaantasting in een museum stelt de verantwoordelijke conservator van de collectie steeds weer voor het probleem : Wat moet ik nu doen? Tot wie kan ik mij wenden voor hulp of advies? (MOSK-C, 1986 : 2)

Synonyme : schimmelkwekerij

Code grammaire : F

Contexte

Men raadt aan een schilderij te reinigen met een doorgesneden ui of aardappel. Ui bevat zekere zuren die ook de verf kunnen aantasten. De aardappel laat, door raspen op het ruwe oppervlak, deeltjes achter, die het schilderij tot schimmelkweekerij maken. (BON1-C, (1943) : 58)

Synonyme : schimmelvorming

Code grammaire : F

Note

Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen (MAR1-C, 1967 : 596)

Synonyme : schimmelwoeker

Code grammaire : M

Note

Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen (MAR1-C, 1967 : 596)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite