Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : vernissage

Définition

application d'une couche de vernis sur la peinture.

Code grammaire : M

Contexte

On réaliserait, pour la conservation des tableaux contemporains, un progrès considérable si l'on obtenait des peintres qu'ils adoptent le principe de joindre à leurs peintures, un dossier des matériaux qu'ils ont employés et des méthodes qu'ils ont appliquées dans l'exécution et le vernissage de leurs tableaux. (MANU-C, (1939) : 146)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


vernissage "peut être" polissage (3)
vernissage "est effectué avant" revernissage

NEERLANDAIS

Terme : vernissen

Définition

het bestrijken van een schilderij met vernis.

Code grammaire : N

Contexte

Alvorens over te gaan tot het vernissen dient het schilderij grondig schoon gemaakt. (ROEL-C, 1942 : 6)

Note

de term "vernisage" wordt ten onrechte gebruikt om "het vernissen" aan te duiden.

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


vernissen "kan gelijk zijn aan" vernissen met een dot
vernissen "wordt verricht voor" hervernissen

Synonyme : het aanbrengen van de vernis

Code grammaire : N

Contexte

Verschillende auteurs veronderstellen, dat het aanbrengen van een slotvernis pas laat in zwang is gekomen, wellicht niet vroeger dan het einde van de 16de eeuw. (MAR2-C, 1985 : 90)

Synonyme : vernis opbrengen

Code grammaire : VB

Contexte

De schoonheid van deze vernissen hangt dus in hoofdzaak af van de manier waarop ze worden opgebracht met het penseel van de Belgische en Nederlandse restaurateurs. (DELA-C, 1985 : 362)

Note

De term "vernis opbrengen" (VB) wordt als equivalent beschouwd van de term "vernissen" (N).

Synonyme : het opstrijken van de vernis

Code grammaire : N

Contexte

Het opstrijken van de vernis moet met de grootste zorg in een droge atmosfeer gebeuren; de vernis en het te vernissen oppervlak zijn van te voren opgewarmd om ieder spoor vocht te verjagen, zoals ik al in de rubriek 'Techniek van het vernissen', hoofdstuk XXI, heb gezegd. (DELA-C, 1985 : 363)

Synonyme : het overstrijken van het vernis

Code grammaire : N

Contexte

Aan het oude 'patina' van het schilderij zou men een nieuw scherm van vuil toevoegen, dat door het overstrijken van een vers vernis onuitwisbaar zou worden. (DELA-C, 1985 : 340)

Synonyme : het strijken van de vernis

Code grammaire : N

Contexte

Het strijken van de slotvernis op essence-basis verloopt dan zonder risico op losweken van de lagen eronder. (DELA-C, 1985 : 361)2.3. Het gebied van de nieuw aangebrachte laagjes of toetsen die in de vernislagen voorkomen


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite