Code Eurodicautom : PG

Code Lenoch : CPR94


FRANÇAIS

Terme : repeint

Définition

nouvelle application ou touche dépassant un peu les limites à repeindre et venant se superposer à une partie peinte ou non du tableau, généralement postérieurement à l'achèvement de l'oeuvre originale.

Code grammaire : M

Contexte

- (...) la nature du vernis (résine et adjuvants) pas toujours maîtrisable à volonté et la présence de repeints entre les couches de vernis, ou au-dessous de celles-ci qui exigent, s'ils sont étendus, que le nettoyage atteigne en profondeur au moins ce niveau. (BER2-D, 1985 : 75)- Oter un repeint, n'est-ce pas faire table rase de l'histoire? Serions-nous particulièrement autorisés en art à ne pas respecter le Passé? (BERG-C, 1990 : 123)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


repeint "peut être" surpeint

NEERLANDAIS

Terme : overschildering (1)

Définition

het nieuw aangebrachte laagje dat of toets die het te herschilderen gedeelte een beetje overschrijdt en die over het algemeen na de voltooiing van het schilderij een al dan niet geschilderd gedeelte bedekt.

Code grammaire : F

Contexte

In Madonna in de Grot van Leonardo da Vinci, wordt de heup van de kleine H.Johannes onderbroken door een donkere overschildering, die duidelijk zeer oud is omdat wij dit als reliëf gereproduceerd teruggevonden hebben in een zeer oude en zeer mooie kopie van dit schilderij. (DELA-C, 1985 : 333)

Auteur : Nancy Widart

Liens conceptuels


overschildering (1) "kan gelijk zijn aan" overschildering (2)

Synonyme : herschildering

Code grammaire : F

Note

Deze term staat op de woordenlijst van Marijnissen. (MAR1-C, 1967 : 606)

Synonyme : toevoeging

Code grammaire : F

Contexte

Wij hebben hier duidelijk te maken met één van de vele gevallen waarin latere toevoegingen een onverbrekelijk deel van het oorspronkelijk kunstwerk zijn geworden, en in die hoedanigheid de restauratie en meer in het bijzonder de verwijdering van het vernis mede beïnvloeden. (AERT, (s.d.) : 19)


Fleche gauche Accueil Termisti Index de la base Fleche droite